Steenland & Schins

Wij richten ons op het orde krijgen en houden van uw leven, zowel op financieel vlak als op persoonlijk vlak. Wij behartigen uw financiële en/of uw zorginhoudelijke belangen op het moment dat u door lichamelijke, geestelijke of sociale beperkingen niet meer in staat bent dit zelf te doen.

Ons streven is dat uw zelfredzaamheid zoveel mogelijk benut wordt.

Wat kunnen wij voor u doen?

Steenland & Schins kent drie disciplines om haar werk goed te kunnen doen: Bewindvoering, Mentorschap en Curatele. In onze visie staat maatwerk centraal. Samen met u stippelen wij een traject uit waarbij u zelf een actieve rol krijgt afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Onze dienstverlening onderscheidt zich van andere bewindvoerders door het persoonlijk contact dat wij nastreven.

Werken aan een financieel betere toekomst met oog voor het ontstaan van de huidige situatie. Maatwerk leveren, oog voor autonomie. Zelfredzaamheid bevorderen, vertrouwen in elkaar, vertrouwen op elkaar.

Steenland & Schins

Bewindvoering

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel bedoeld om mensen die niet in staat zijn zelf hun financiën te regelen hierbij te helpen en te beschermen.

Er zijn twee redenen waarom beschermingsbewind aangevraagd kan worden:

  • Lichamelijke of geestelijke toestand.
  • Het hebben van problematische schulden.

Mentorschap

Mentorschap is een wettelijke maatregel om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen of die advies nodig heeft over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

De kantonrechter kan een mentor aanstellen die de persoonlijke, niet-financiële zaken regelt.

Curatele

Curatele is een wettelijke maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen.

De kantonrechter stelt een curator aan die dit voor hem doet.

De curatele wordt alleen ingesteld indien de lichtere beschermingsmaatregelen, bewind en mentorschap, onvoldoende zijn.

Waarom zou u voor ons kiezen?

Wij stellen duidelijke communicatie en vertrouwen in ons als bewindvoerder voorop. We hebben jaren lange ervaring met cliënten met diverse problematieke en zijn gespecialiseerd in het werken met mensen met autisme. Wij vinden het belangrijk dat informatie op een begrijpelijke manier gecommuniceerd wordt zodat cliënten weten waar ze aan toe zijn. Tevens willen wij in de opstart van bewindvoering regelmatig telefonisch contact over het verloop van alle zaken. Wanneer alle informatie ingevoerd is krijgt de cliënt een inlog code en heeft hij/zij digitale inzage in alle verrichte betalingen.

Wij voldoen aan de kwaliteitseisen van de rechtbank en de HORUS branchevereniging en worden jaarlijks geaudit op onze bedrijfsvoering en dossierinhoudelijke werkzaamheden door een externe accountant.

Hulp bij dagelijkse bankzaken…

Wat doen wij?

Steenland & Schins bewindvoering richt zich op het op orde krijgen en houden van uw financiële administratie. Wij beheren uw inkomen en behartigen uw financiële belangen op het moment dat u door lichamelijke, geestelijke of sociale beperkingen niet meer in staat bent dit zelf te doen. Ons streven is dat uw financiële zelfredzaamheid zoveel mogelijk benut wordt.

Belangrijk om te weten

Het is goed om te weten dat wanneer u bij ons onder beschermingsbewind komt u niet al automatisch in de schuldsanering zit. Is dit de hulpvraag waarmee u bij ons terechtkomt dan zullen wij na de inventarisatie en stabilisatiefase uw dossier klaar maken voor een aanmelding schuldhulpverlening.

BEWINDVOERING

Indien u niet (meer) zelfstandig uw geldzaken kunt regelen, kunt u (of u familie) besluiten dit (tijdelijk) over te dragen aan een bewindvoerder.

Wanneer de kantonrechter ons heeft benoemd als uw bewindvoerder verplichten wij ons tot het betalen van 5 vaste lasten. Hieronder verstaan wij; huur, zorgverzekering, AVP (WA verzekering), energiekosten en waterverbruik.

U bent echter zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van inkomen. Wanneer er geen inkomen op de beheerrekening gestort wordt kunnen wij niet aan deze verplichting voldoen. De overige uitgaven worden met u besproken en in het budgetplan opgenomen.

Daarnaast streven wij naar een spaartegoed zodat jaarlijkse kosten betaald kunnen worden. (bijv. eigen risico zorg).

Traject

Wanneer u zich aanmeldt bij ons volgt een intake gesprek. Hier word uitgelegd hoe het traject eruit gaat zien en worden de wederzijdse plichten en rechten van onze samenwerking besproken.

Als beide partijen akkoord gaan met de voorwaarden kan de aanvraag ingediend worden bij de kantonrechter. U ontvangt schriftelijk een rekening voor griffie kosten, die u binnen de gestelde termijn zelf dient te voldoen. Hierna ontvangt u een oproep voor de zitting bij de kantonrechter. Nadat wij de beschikking ontvangen kunnen onze werkzaamheden starten. U krijgt een inlogcode zodat u inzage heeft in de betalingen die wij verrichten. Hou er rekening mee dat dit proces een aantal maanden duurt.

Kosten

Aan beschermingsbewind, mentorschap en curatele zijn kosten verbonden. De tarieven die hiervoor gelden worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie.

Wanneer u een laag inkomen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten, ook nog deze kosten te betalen. Vaak is het mogelijk om de kosten via de gemeente vergoed te krijgen. Indien u hier recht op heeft, vraag ik deze vergoeding voor u aan.

 

MENTORSCHAP

Mentorschap wil zeggen dat er een persoon (de mentor) aangesteld wordt door de rechter om voor jou en met jou te zorgen dat je verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding geregeld wordt en dat men rekening houdt met wie jij bent en wat jij belangrijk vindt.

De mentor bewaakt of je goede zorg krijgt. Bijvoorbeeld of betrokken instanties hun afspraken nakomen en rekening houden met wat voor jou belangrijk is, zover dit mogelijk is en dit geen risico of gevaar oplevert. Ook kijkt de mentor samen met jou naar het opgestelde zorgplan en zal de mentor het plan ondertekenen. Als er iets misloopt en je vindt het moeilijk om mensen hierover aan te spreken zal de mentor dit voor jou doen.

De mentor adviseert je, geeft je raad en steunt je in het nemen van beslissingen en het naar buiten brengen hiervan.

De mentor zal je zoveel mogelijk betrekken bij het vervullen van de taken. De mentor bepaald in hoeverre je capabel bent om zelf beslissingen te nemen, indien dit niet mogelijk is, zal de mentor beslissingen nemen.

Als je het moeilijk vindt om voor jezelf te spreken zal de mentor namens jouw optreden bij zorg en welzijnsaangelegenheden.

Kort samengevat is de mentor de regisseur van de zorg en zal aansturen / dingen in gang zetten waar nodig.

De mentor zal zelf geen zorgtaken vervullen, denk aan verplegen, taxi chaufferen of het maken van een zorgplan.

De mentor is wel aanwezig bij alle belangrijke gesprekken rondom jou, bijv. een keukentafel gesprek, een belangrijke uitslag in het ziekenhuis, een zorgplan bespreking etc.

 

Waarom is mentorschap er?

Een mentor wordt ingeschakeld als gebleken is dat je langdurig of kortdurend je eigen beslissingen niet goed kunt nemen en/of niet kunt overzien. Om beslissingen te kunnen nemen moet je informatie kunnen begrijpen en de gevolgen van je beslissing kunnen overzien.

Als je door deze vaardigheid overvraagd wordt ben je voor de wet wilsonbekwaam. Dit kan komen door een verstandelijke beperking, dementie, persoonlijkheidsstoornis, depressie of stress gerelateerde klachten. Afhankelijk van de duur en de ernst van de klachten kan het verantwoordt zijn om een mentor in te schakelen.

Vaak is het een natuurlijk proces dat door de familie van jou wordt ingezet als onofficiële mentor, soms kan dit verhoudingen verstoren / verwarren, wat niet wenselijk is voor de relatie tussen jou en het betrokken familielid. Een mentor inzetten zorgt ervoor dat de inspannende activiteiten geregeld worden door de mentor en de familie zich kan richten op de ontspannende activiteiten met jou.

Ben je na het lezen van deze informatie benieuwd naar wat we voor jou persoonlijk kunnen betekenen? Bel dan om een afspraak te maken!

CURATELE

Iemand onder curatele is voor de wet handelingsonbekwaam.

In de praktijk houdt dit in dat een curator alle beslissingen neemt zowel op persoonlijk gebied als op financieel gebied.

Deze maatregel wordt in de regel alleen uitgesproken indien er extra bescherming nodig is bij kinderwensen en extra bescherming bij mensen die zich in de echt verbinden (huwen / trouwen).

Ook bij curatele is het uitgangspunt dat de curator zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen, achtergrond en beleving van de client, voor zover dit geen risico’s met zich mee brengt.

Contact met ons

Telefoon Cliënten

045 – 208 0028

Telefoon Netwerkpartners

045 – 208 0570

E-mail

info@steenlandschins.nl

Ons postadres

Postbus 65
6336 ZH Hulsberg

Wij zijn bereikbaar op

Maandag 10.00 – 12.00
Dinsdag 10.00 – 12.00
Woensdag 10.00 – 12.00
Vrijdag 10.00 – 12.00